หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
     ประกาศเทศบาลตำบลชุมพวง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลชุมพวงดาวน์โหลด
     แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ดาวน์โหลด
     ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นดาวน์โหลด
     การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งดาวน์โหลด
     หลักการและเหตุผลดาวน์โหลด
 ใบลา
     ใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     หนังสือลาออกจากราชการดาวน์โหลด
     แบบใบลาอุปสมบทดาวน์โหลด
     แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรดาวน์โหลด
     ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประเมินระบบจำแนกตำแหน่ง
     สมรรถนะประจำสายงานดาวน์โหลด
     แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติดาวน์โหลด
     แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารดาวน์โหลด
     แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม)ดาวน์โหลด
 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.162.159.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 211,358


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยายน 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.