หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายฉลอง คงดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายสุพจน์ ช้างน้ำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นางปราณีต แท่นทอง
เลขาสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายชุมพล ญาติโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายประยูร สุขกำเนิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายศิริพงศ์ มอญใหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายพิทักษ์ นานา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายสุพล เครือบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายเขียว โตสนั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายธีรพล หย่องตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายสุวรรณ คุ้มพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง


นายตระการ จันทธิราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพวง
 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.183.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 162,471


พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.