หน้าแรก     พนักงานจ้างกองสาธารณสุข 

พนักงานจ้างกองสาธารณสุข
พนักงานจ้างกองสาธารณสุข  


นายวิโรจน์ ท่าเลิศนายสมจิตร ช้างน้ำนายประยงค์ สัยต์ซื่อนางกุหลาบ ไชยะโคตรนายส่ง คงดีนายจ่อย ทองโสมนางทองอินทร์ จงจอหอนายสม หยั่งบุญนางชวนพิศ กรวยสวัสดิ์นายรณฤทธิ์ ยะถานายหยาด ประทายนายศุภกร นาคสถาพรนายอัมรินทร์ สุขก้องนายทวี เผดิมผลนายปาน กลางพิมายนายยศสวัสดิ์ ดวงพิมายนายมีชัย บุญผสมนางสาวสายสุนีย์ ลัดกลางนางทิม ประกอบผลนายวิทยา ขาวสุข
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ นุตกลางนายสมพงษ์ พวงลัดดา

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.225.59.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,104


กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 กันยายน 2560

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.