หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อปี  พ.ศ.2505  อำเภอชุมพวงได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่ อำเภอชุมพวง  มิได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล     แม้แหล่งชุมชนที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้  ด้วยแต่เดิมมา ที่ว่าการอำเภอนี้ได้สร้างขึ้นห่างไกลจากตัวหมู่บ้าน  และได้มีอาคารบ้านเรือนและตลาดร้านค้าได้เกิดมีหนาแน่นขึ้นภายหลัง     นายธีระ  ศิริธรรม     นายอำเภอชุมพวงขณะนั้น  ได้เสนอให้มีการจั้งตั้งสุขาภิบาลชุมพวงขึ้น   แต่เนื่องจากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  จึงยังไม่สามารถจัดตั้งสุขาภิบาลได้ในขณะนั้น

               จนกระทั่งเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.2507  กระทรวงมหาดไทย  โดย  พลเอก  ประภาส  จารุเสถียร  รัฐมนตรีว่าการฯ   ได้มีประกาศจัดตั้ง  สุขาภิบาลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมาขึ้น และประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  81  ตอนที่  83  วันที่  1  กันยายน  2507

                ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อ พ.ศ.2542  ประกาศ            ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  116  ตอนที่ 9    ลงวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   มีผลให้สุขาภิบาลชุมพวงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลชุมพวง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542

                                                                 

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.90.237.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 127,123


มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.