หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อปี  พ.ศ.2505  อำเภอชุมพวงได้พิจารณาเห็นว่าท้องที่ อำเภอชุมพวง  มิได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล     แม้แหล่งชุมชนที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้  ด้วยแต่เดิมมา ที่ว่าการอำเภอนี้ได้สร้างขึ้นห่างไกลจากตัวหมู่บ้าน  และได้มีอาคารบ้านเรือนและตลาดร้านค้าได้เกิดมีหนาแน่นขึ้นภายหลัง     นายธีระ  ศิริธรรม     นายอำเภอชุมพวงขณะนั้น  ได้เสนอให้มีการจั้งตั้งสุขาภิบาลชุมพวงขึ้น   แต่เนื่องจากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  จึงยังไม่สามารถจัดตั้งสุขาภิบาลได้ในขณะนั้น

               จนกระทั่งเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.2507  กระทรวงมหาดไทย  โดย  พลเอก  ประภาส  จารุเสถียร  รัฐมนตรีว่าการฯ   ได้มีประกาศจัดตั้ง  สุขาภิบาลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมาขึ้น และประกาศ   ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  81  ตอนที่  83  วันที่  1  กันยายน  2507

                ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อ พ.ศ.2542  ประกาศ            ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  116  ตอนที่ 9    ลงวันที่   24  กุมภาพันธ์  2542   มีผลให้สุขาภิบาลชุมพวงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลชุมพวง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542

                                                                 

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.162.159.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 211,389


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยายน 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.