หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชุมพวง

การบริหารจัดการดี  ก้าวล้ำด้านการศึกษา  ประชาชนมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านบริการ    เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง

             การนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง  ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลชุมพวง  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับจังหวัดกำหนดขึ้น  ดังนี้  

 

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.183.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 162,437


พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.