หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชุมพวง

การบริหารจัดการดี  ก้าวล้ำด้านการศึกษา  ประชาชนมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านบริการ    เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง

             การนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง  ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลชุมพวง  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับจังหวัดกำหนดขึ้น  ดังนี้  

 

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.59.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,111


กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 กันยายน 2560

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.