หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชุมพวง

การบริหารจัดการดี  ก้าวล้ำด้านการศึกษา  ประชาชนมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านบริการ    เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง

             การนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพวง  ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลชุมพวง  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับจังหวัดกำหนดขึ้น  ดังนี้  

 

 

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.162.159.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 211,432


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 กันยายน 2561

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.